Thông tin về :Công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như

Logo: Công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như

Mã Doanh nghiệp : Website :
Tên Tiếng Anh : Van Nhu Seafoods Company Ltd Tên giao dịch : VN SEAFOODS
Giám đốc: Trần Trung Đức Điện thoại: 0913510772
Người giao dịch: Trần Đặng Tú Uyên Điện thoại: 84.58.885923
Chức vụ: Điện thoại cơ quan : 84.58.885923
Địa chỉ : 28 B Phước Long, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Năm thành lập: 2000
Fax: 84.58.886207 E_mail : vnseafoods@dng.vnn.vn
Nhân công 400 Loại hình kinh doanh Chế biến & Xuất khẩu
Loại hình doanh nghiệp: TNHH Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Tài khoản :
Ghi chú :
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Tôm Bạch tuộc Cá biển Hàng đông lạnh

BẠCH TUỘC BALL BẠCH TUỘC CẮT HẠT LỰU BẠCH TUỘC CẮT MIẾNG TƯƠI
BẠCH TUỘC LUỘC CẮT MIẾNG DÀI BẠCH TUỘC LUỘC CẮT MIẾNG XIÊN QUE BẠCH TUỘC LUỘC CẮT NHỎ BẠCH TUỘC NGUYÊN CON XIÊN QUE BẠCH TUỘC XẾP HOA
CÁ BẠC MÁ NGUYÊN CON CÁ CHẼM (CÁ VƯỢC) PHI LÊ CÁ ĐỔNG CỜ NGUYÊN CON CÁ ĐỔNG CỜ PHI LÊ CÁ ĐỔNG CỜ TẨM GIA VỊ
CÁ ĐỔNG NGUYÊN CON CÁ ĐỔNG PHI LÊ CÁ ĐỤC NGUYÊN CON RÚT XƯƠNG CÁ HỐ CẮT ĐẦU BỎ ĐUÔI CÁ HỒNG PHI LÊ
CÁ LƯỠI TRÂU PHI LÊ GHÉP CÁ LƯỠI TRÂU PHI LÊ GHÉP CẮT KHÚC CÁ MÚ CHẤM ĐỎ NGUYÊN CON CÁ PHÈN PHI LÊ CÁ PHI LÊ XẺ BƯỚM TẨM BỘT
CÁ SONG CHẤM ĐỎ NGUYÊN CON CÁ SONG SÁU SỌC NGUYÊN CON CÁ THU CẮT KHÚC CÁ THU NGÀNG PHI LÊ CÒN DA TÔM NOBASHI
TÔM PUD HẤP TÔM SÚ NGUYÊN CON TÔM SÚ PUD TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU

Danh sách Thị trường

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Châu Âu

Danh sách Tiêu chuẩn

HACCP

Giá trị xuất theo năm

1999 2000 2001 2002 2003
6,1 triệu USD
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010