Thông tin về :Công ty TNHH Long Shin

Logo: Công ty TNHH Long Shin

Mã Doanh nghiệp : Website : www.longshin.com/www.longshin.com.vn
Tên Tiếng Anh : Long Shin Corporation Tên giao dịch : LONGSHIN CORPORATION
Giám đốc: Ô. Cheng Tiến Lu Điện thoại: 0913 466062
Người giao dịch: Ô. Cheng Tiến Lu Điện thoại: 0913 466062
Chức vụ: Tổng giám đốc Điện thoại cơ quan : (84)58 743137 / 743139
Địa chỉ : Khu công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hoà Năm thành lập: 2001
Fax: (84)58 743140 E_mail : longshin@dng.vnn.vn
Nhân công 600 Loại hình kinh doanh Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Đông lạnh
Loại hình doanh nghiệp: Liên doanh Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang Tài khoản : 4200406237
Ghi chú :
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Ghẹ

CÁ MÚ CHẤM ĐỎ NGUYÊN CON
CÁ SONG SÁU SỌC NGUYÊN CON CÀNG GHẸ BỌC THỊT GHẸ ĐÙI GHẸ BỌC THỊT GHẸ FACCI GHẸ GHẸ CẮT 1/2
GHẸ FACI GHẸ NGUYÊN CON LUỘC MỰC NANG CẮT VỎ SÒ MỰC NANG PHI LÊ CẮT RĂNG LƯỢC MỰC NANG PHI LÊ SUSHI
MỰC ỐNG CẮT KHOANH HẤP MỰC ỐNG CẮT KHOANH LỘT DA MỰC ỐNG PHI LÊ CẮT KHÍA CHÉO MỰC ỐNG SASHIMI MỰC ỐNG SASHIMI CẮT SỢI
MỰC ỐNG SUSHI

Danh sách Thị trường

Nhật Bản Đài Loan Mỹ Xingapo

Danh sách Tiêu chuẩn

HACCP

Giá trị xuất theo năm

1999 2000 2001 2002 2003
5 M.USD10 M.USD
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010