Thông tin về :Doanh nghiệp tư nhân Chín Tuy

Logo: Doanh nghiệp tư nhân Chín Tuy

Mã Doanh nghiệp : Website :
Tên Tiếng Anh : Chin Tuy private enterpise Tên giao dịch : Doanh nghiep tu nhan Chin Tuy
Giám đốc: Điện thoại:
Người giao dịch: Điện thoại:
Chức vụ: Điện thoại cơ quan : (84) 58 8 83399/884345
Địa chỉ : 69 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Năm thành lập:
Fax: (84) 58 886699 E_mail : chintuybusiness@dng.vnn.vn
Nhân công Loại hình kinh doanh Chế biến và xuất khẩu
Loại hình doanh nghiệp: DN tư nhân Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Tài khoản :
Ghi chú :
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Hàng khô Nước mắm Cá khô tẩm gia vị Cá cơm khô

Danh sách Thị trường

Hàn Quốc Trung Quốc Nội địa

Danh sách Tiêu chuẩn

Bộ Thuỷ Sản

Giá trị xuất theo năm