Thông tin về :Xí nghiệp Thuỷ sản Nha Trang

Logo: Xí nghiệp Thuỷ sản Nha Trang

Mã Doanh nghiệp : Website :
Tên Tiếng Anh : Nha Trang Seafood Enterprise Tên giao dịch : TSNT
Giám đốc: Điện thoại:
Người giao dịch: Điện thoại:
Chức vụ: Điện thoại cơ quan : (84)58 881176
Địa chỉ : 584 Lê Hồng Phong - Nha Trang, Khánh Hoà Năm thành lập:
Fax: (84)58 884442 E_mail : tsnhatrang@dng.vnn.vn
Nhân công Loại hình kinh doanh Chế biến nước mắm
Loại hình doanh nghiệp: Nhà Nước Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Tài khoản :
Ghi chú : Trực thuộc Công ty Thuỷ sản Khu vực II của SEAPRODEX VIET NAM
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Nước mắm

Danh sách Thị trường

Nội địa

Danh sách Tiêu chuẩn

Bộ Thuỷ Sản

Giá trị xuất theo năm