Thông tin về :Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ Thuỷ sản Khánh Hoà

Logo: Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ Thuỷ sản Khánh Hoà

Mã Doanh nghiệp : DL 191 - HK 210 Website :
Tên Tiếng Anh : Khanh Hoa Seaproduct Exploitation and Service Enterprise Tên giao dịch : KHASPEXCO
Giám đốc: Ô. Nguyễn Văn Quý Điện thoại: 0913 460 296
Người giao dịch: Ô. Nguyễn Văn Quý Điện thoại: 913 460 296
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại cơ quan : (84) 58 881161/882767
Địa chỉ : Số 10 Võ Thị Sáu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Năm thành lập: 1977
Fax: (84) 58 881 675 E_mail : khaspexco@dng.vnn.vn
Nhân công 450 Loại hình kinh doanh Chế biến & xuất khẩu, dịch vụ
Loại hình doanh nghiệp: DN Nhà nước Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Ngoại thương chi nhánh tỉnh Khánh Hoà Tài khoản : 006.100.0000143
Ghi chú : Đã được phép XK sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Canađa
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Tôm Mực Bạch tuộc Cá biển Cá ngừ
Hàng đông lạnh Hàng khô Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

CÁ BẠC MÁ NGUYÊN CON CÁ BÒ KHÔ TẨM GIA VỊ CÁ CHAI KHÔ TẨM GIA VỊ VỚI VỪNG HÌNH CHỮ NHẬT
CÁ CHAI KHÔ TẨM GIA VỊ VỚI VỪNG HÌNH OVAL CÁ CHẼM (CÁ VƯỢC) PHI LÊ CÁ CHỈ VÀNG KHÔ TẨM GIA VỊ VỚI VỪNG CÁ CHIM ĐEN ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON CÁ CHUỒN KHÔ TẨM GIA VỊ
CÁ ĐỔNG CỜ KHÔ XẺ BƯỚM CÁ ĐỔNG CỜ NGUYÊN CON CÁ ĐỔNG CỜ PHI LÊ CÁ ĐỔNG CỜ TẨM GIA VỊ CÁ ĐỔNG NGUYÊN CON
CÁ ĐỔNG PHI LÊ CÁ ĐỤC NGUYÊN CON RÚT XƯƠNG CÁ HỐ CẮT ĐẦU BỎ ĐUÔI CÁ HỒNG PHI LÊ CÁ LƯỠI TRÂU PHI LÊ GHÉP
CÁ LƯỠI TRÂU PHI LÊ GHÉP CẮT KHÚC CÁ MÚ CHẤM ĐỎ NGUYÊN CON CÁ PHÈN PHI LÊ CÁ SONG CHẤM ĐỎ NGUYÊN CON CÁ SONG SÁU SỌC NGUYÊN CON
CÁ THU CẮT KHÚC CÁ THU NGÀNG PHI LÊ CÒN DA MỰC CÒN DA CÁN MÀNH MỰC CÒN DA XÉ LỚN MỰC LỘT DA CÁN DÀI TẨM
MỰC NANG NGUYÊN CON SẠCH CÓ DIỀM TÔM NOBASHI TÔM SÚ NGUYÊN CON TÔM SÚ PUD TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU

Danh sách Thị trường

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Ôxtrâylia Canada

Danh sách Tiêu chuẩn

HACCP

Giá trị xuất theo năm

1999 2000 2001 2002 2003
11,5 triệu USD12 triệu USD
2004 2005 2006 2007 2008
7,5tr USD10tr USD
2009 2010