Thông tin về :Xí nghiệp Tư doanh Chế biến Thủy sản Cam Ranh

Logo: Xí nghiệp Tư doanh Chế biến Thủy sản Cam Ranh

Mã Doanh nghiệp : DL 207 - HK 212 Website : www.camranhseafoods.com
Tên Tiếng Anh : Cam Ranh Seafoods Processing Enterprise PTE Tên giao dịch : CAM RANH SEAFOODS
Giám đốc: Ô. Võ Ngọc Hiệp Điện thoại: 0913 467 005
Người giao dịch: Ô. Võ Ngọc Hiệp Điện thoại: 0913 467 005
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại cơ quan : (84) 58 865383
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà Năm thành lập: 1995
Fax: (84) 58 865143 E_mail : info@camranhseafoods.com, crsf@dng.vnn.vn
Nhân công 1500 Loại hình kinh doanh Chế biến & xuất khẩu
Loại hình doanh nghiệp: DN tư nhân Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Tài khoản :
Ghi chú : Đã được phép XK sang thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thuỵ Sĩ, Mỹ, Canađa
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Tôm Mực Bạch tuộc Cá biển Hàng khô
Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

Danh sách Thị trường

Mỹ Châu Âu

Danh sách Tiêu chuẩn

HACCP BRC

Giá trị xuất theo năm

1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
14tr USD> 9tr USD
2009 2010