Thông tin về :Công ty Hữu hạn Ngọc Trai Nha Trang

Logo: Công ty Hữu hạn Ngọc Trai Nha Trang

Mã Doanh nghiệp : Website : www.cobia.com.vn
Tên Tiếng Anh : Nha Trang Pearls Limited Tên giao dịch : NHA TRANG PEALS LTD
Giám đốc: Điện thoại:
Người giao dịch: Bà Trịnh Thị Bích Thảo Điện thoại: 0905 175 321
Chức vụ: Thư ký Điện thoại cơ quan : (84) 58 817571/815343
Địa chỉ : 17B Yersin, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Năm thành lập: 1993
Fax: (84) 58 824252 E_mail : kevin_kact@yahoo.com.tw, ntplco@vnn.vn
Nhân công 50 Loại hình kinh doanh Nuôi trồng
Loại hình doanh nghiệp: DN 100% vốn nước ngoài Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Tài khoản :
Ghi chú :
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Cá mú cá biển tươi/đông lạnh Cá bớp

Danh sách Thị trường

Đài Loan Mỹ

Danh sách Tiêu chuẩn

Giá trị xuất theo năm