Thông tin về :Công ty TNHH Hải Vương

Logo: Công ty TNHH Hải Vương

Mã Doanh nghiệp : DL 318 Website :
Tên Tiếng Anh : Hai Vuong Co., Ltd Tên giao dịch : HAVUCO
Giám đốc: Nguyễn Xuân Nam Điện thoại: 0913 460 241
Người giao dịch: Nguyễn Xuân Nam Điện thoại: 0913 460 241
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại cơ quan : (84) 58 743333/743334
Địa chỉ : Lô B, KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà Năm thành lập: 1997
Fax: (84) 58 743336 E_mail : nam@haivuong.com
Nhân công 800 Loại hình kinh doanh Chế biến và Xuất khẩu
Loại hình doanh nghiệp: TNHH Tỉnh : Khánh Hoà
Ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà Tài khoản : 4311.001.039
Ghi chú : Đã được phép XK sang thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thuỵ Sĩ, Mỹ, Canađa
Thông tin thêm về DN bấm vào đây

Danh sách Sản phẩm

Cá biển Cá ngừ Hàng đông lạnh

CÁ BÒ KHÔ TẨM GIA VỊ CÁ CHAI KHÔ TẨM GIA VỊ VỚI VỪNG HÌNH CHỮ NHẬT CÁ CHAI KHÔ TẨM GIA VỊ VỚI VỪNG HÌNH OVAL CÁ CHỈ VÀNG KHÔ TẨM GIA VỊ VỚI VỪNG CÁ CHUỒN KHÔ TẨM GIA VỊ
CÁ ĐỔNG CỜ KHÔ XẺ BƯỚM CÁ NGỪ CẮT KHOANH PHI LÊ CÁ NGỪ MIẾNG DÀI THỊT THĂN CÁ NGỪ

Danh sách Thị trường

Nhật Bản Mỹ Châu Âu Trung Đông Nga

Danh sách Tiêu chuẩn

HACCP BRC

Giá trị xuất theo năm

1999 2000 2001 2002 2003
>3 triệu USD
2004 2005 2006 2007 2008
> 50tr USD> 50tr USD
2009 2010