Cá biển

    Cá nổi lớn

        Cá ngừ

        Cá kiếm-cờ

        Cá nục heo (Cá đũa)

        Các loại cá khác

    Cá nổi nhỏ

    Cá đáy

    Cá rạn

  Cá nước ngọt

       Cá tra- ba sa

  Giáp xác

   Tôm biển   

        Tôm sú  

   Tôm nước ngọt

        Tôm càng xanh

   Cua biển

   Ghẹ

  Nhuyễn thể chân đầu    Mực nang   

   Mực ống   

   Mực tuộc (Bạch tuộc)

  Nhuyễn thể có vỏ

   Hai mảnh vỏ

   Nhuyễn thể có vỏ khác

  Các loài khác