Số lượt truy cập:   575512


Tìm hiểu về Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC- Western and Central Pacific Fisheries)
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 17/07/08-08:53:39


Logo WCPFC

Mục tiêu:

Mục tiêu của Quy ước là để đảm bảo việc quản lý xuyên suốt có hiệu quả, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ngư di cư cao (highly migratory fish stocks) trong vùng biển Tây và Trung Thái Bình Dương theo Công ước Quốc tế năm 1982 trong Luật Biển và Hiệp định nguồn lợi cá quốc tế.

Với mục tiêu này, Hội nghị đã thành lập một Ủy ban để bảo vệ và quản lý nguồn lợi cá di cư cao trong vùng biển Tây và Trung Thái Bình Dương với tên gọi Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương.

wcpfc- Hội nghị tại noumea-8.2005

 

Bản đồ vùng biển wcpfc

Phương pháp tiếp cận

       - Thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự bình đẳng của nguồn lợi cá di cư cao trong khu vực quy ước và đẩy mạnh mục tiêu sử dụng tối ưu nguồn lợi đó;

       - Bảo đảm rằng những biện pháp trên được xây dựng dựa trên cơ sở các căn cứ khoa học đúng nhất và có kế hoạch để duy trì hoặc khôi phục nguồn lợi ở mức độ có thể bảo đảm khai thác bền vững tối đa cũng như đảm bảo các yếu tố  kinh tế và môi trường, kể cả những yêu cầu đặc biệt của  các nước phát triển trong vùng quy ước, đặc biệt là quốc đảo nhỏ đang phát triển và tính đến những phát minh trong đánh bắt cá, sự phụ thuộc lẫn nhau về nguồn lợi và những tiêu chuẩn chung tối thiểu quốc tế được giới thiệu dù bán vùng, vùng hoặc toàn cầu;

       - Đưa ra phương pháp tiếp cận phòng ngừa phù hợp với Quy ước này, các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với thực tế và pháp lý;

       - Đánh giá những tác động của việc đánh cá, những hoạt động khác của con người và các yếu tố môi trường đến mục tiêu hoặc kết hợp với chỉ tiêu sản lượng;

       - Chọn các biện pháp giảm thiểu làm bẩn, hủy hoại, đánh bắt lãng phí hoặc hoặc các ngư cụ bị cấm, sự ô nhiễm phát sinh do tàu đánh cá, đánh bắt các loài cấm, kể cả cá và các loài không phải cá, khuyến khích phát triển và sử dụng kỹ thuật và công cụ khai thác có hiệu quả ít chi phí, thân thiện môi trường, có chọn lọc;

       - Chống làm ô nhiễm môi trường biển;

       - Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc đánh cá quá mức và đánh cá vượt quá sản lượng và bảo đảm rằng mức độ của cường độ đanh cá không vượt quá cho phép với việc sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản;

       - Cần quan tâm đến quyền lợi của nghề cá thủ công và truyền thống;

       - Thu thập và chia sẻ thông tin đầy đủ theo thông lệ ngày tháng chính xác về hoạt động đánh cá, vị trí tàu, sản lượng tiêu chuẩn, loài không đúng chuẩn và cường lực đánh cá, càng nhiều thông tin càng tốt để cho các chương trình nghiên cứu quốc tế và quốc gia;

       - Thi hành và duy trì có hiệu lực các biện pháp quản lý thông qua việc khuyến cáo, kiểm tra và giám sát có hiệu quả.

Vùng quy ước

Biển Tây và Trung Thái Bình Dương.


Theo fao.org/fishery
CÁC TIN KHÁC
  Khánh Hòa Tổng sản lượng thủy sản
  Những bức ảnh ấn tượng về thủy sản
  Hội nghị triển khai kế hoạch ngành tôm 2019
  Nhìn thấy gì từ nghề khai thác của Na Uy?
  Thủy sản Na Uy đi đầu thế giới
  Một số nước EU không cho nhập khẩu cá ngừ, cá kiếm của Việt Nam
  Sự sụt giảm nghiêm trọng các loài cá Nhám ở khu vực Địa Trung Hải
  Mêhicô đầu tư 41,5 triệu USD để phát triển ngành thuỷ sản
  Malaixia tạm ngừng XKTS sang EU
  EU cấm khai thác cá ngừ vây xanh Địa Trung Hải
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang