Số lượt truy cập:   576523


Đại hội thành lập Hiệp hội cá Ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 01/07/08-06:45:37

Sáng ngày 30/06/2008, Đại hội thành lập Hiệp hội cá Ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Văn phòng Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa.


Tham dự Đại hội có Ông Võ Thiên Lăng - Đại diện Hội Nghề cá Việt Nam tại miền Trung, Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hòa; Ông Đào Công Thiên - Giám đốc Sở NN & PTNT Khánh Hòa, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội cá Ngừ đại dương Việt Nam; Ông Trần Văn Lang - Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Bình Định; Ông Nguyễn Văn Do - Đại diện Hội Nghề cá tỉnh Phú Yên; Và đại diện các tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản, cùng 65 chủ tàu làm nghề câu cá ngừ đại dương trong tỉnh.

Toàn cảnh Đại Hội

Đại hội đã thực hiện các nội dung:
- Báo cáo tình hình khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa và phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội nhiệm kỳ I (2008 - 2013);
- Thảo luận thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp hội cá ngừ đại dương Khánh Hòa;
- Bầu BCH nhiệm kỳ I; bầu Ban Kiểm tra; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I Hiệp hội cá Ngừ đại dương Việt Nam.

Ông Lê Kế Thương trình bày báo cáo tình hình khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa và phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội nhiệm kỳ I (2008 - 2013)

Hội lấy tên là Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hòa (Khanhhoa Ocean Tuna Assocition - KHAOTA), trong cơ cấu tổ chức của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà và Hiệp hội cá Ngừ đại dương Việt Nam.

Ông Vũ Đức Quý thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hòa

Mục đích của Hiệp hội: Tập hợp những cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm của nghề cá ngừ đại dương để hợp tác, hỗ trợ, giúp nhau về kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; thực hiện các điều khoản trong Công ước quốc tế về khai thác, bảo vệ, quản lý có hiệu quả nguồn lợi cá ngừ; phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, góp phần phát triển nghề cá của địa phương nói chung và các cơ sở kinh tế nói riêng, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng hoạt động nghề cá ngừ đại dương.

Phương hướng và nhiệm vụ
- Củng cố kiện toàn tổ chức của Hiệp hội chủ yếu là các Chi hội, Tổ hợp tác ở các xã, phường biển có nghề khai thác cá ngừ đại dương.
- Xây dựng Hiệp hội thành tổ chức nòng cốt của các hộ đánh bắt và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá ngừ đại dương của tỉnh Khánh Hoà, cung cấp các chương trình dịch vụ phục vụ hội viên, đào tạo hội viên tay nghề kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế, kiến thức quản lý kinh tế và khả năng hội nhập thị trường thế giới.
- Tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài Hiệp hội, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, gắn sản xuất với tiêu thụ, thực hiện xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu.
- Ngoài Hội phí, bằng các hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội chủ động tạo nguồn kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ, từng bước chuyên nghiệp hoá cán bộ của các cấp Hội.

- Hội nhập kinh tế quốc tế:
+ Thực hiện nghiêm túc những quy định của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC - Western and Central Pacific Fisheies Commission), khi Hiệp hội cá Ngừ Việt Nam gia nhập tổ chức này.
+ Tiếp tục hợp tác với các nước để đưa tàu đi khai thác ở nước ngoài, đặc biệt là Philippin.

Ông Nguyễn Xuân Nam - GĐ Cty TNHH Hải Vương phát biểu tham luận

 

Ông Nguyễn Văn Dũng - PGĐ Cty TNHH Trúc An phát biểu

 

Ông Phạm Văn Phu - đại diện cho các chủ tàu nói lên tâm tư, nguyên vọng của bà con ngư dân tha thiết được gia nhập Hiệp hội

 

Ông Nguyễn Hải Đăng - GĐ Cty TNHH Hoàng Hải phát biểu tham luận

 

Ông Võ Thiên Lăng - Đại diện Hội Nghề cá Việt Nam tại miền Trung, Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Ông Đào Công Thiên - Giám đốc Sở NN & PTNT Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu ra được 15 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2008 - 2013), trong đó có 5 Ủy viên Ban Thường vụ, ông Lê Kế Thương đắc cử Chủ tịch Hiệp Hội   

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NHIỆM KỲ I

1 Lê Kế Thương Nguyên GĐ XN Khai thác và DVTS - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hòa Chủ tịch
2 Nguyễn Xuân Nam GĐ Cty TNHH Hải Vương Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Dũng PGĐ Cty TNHH Trúc An Phó Chủ tịch
4 Vũ Đức Quý GĐ Trung tâm Khuyến ngư Khánh Hòa- Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hòa Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
5 Phạm Văn Phu Chủ tàu  KH 9143 BTS Phó Chủ tịch
6 Nguyễn Hải Đăng GĐ Cty TNHH Hoàng Hải Ủy viên BCH
7 Võ Văn Đẹp Chủ tàu KH 96679TS Ủy viên BCH
8 Lê Tấn Bản Chi cục trưởng CCBVNLTS Ủy viên BCH
9 Nguyễn Thành Hưng GĐ Cty TNHH Thịnh Hưng Ủy viên BCH
10 Mai Thành Tâm GĐ Công ty TNHH Đại Dương Ủy viên BCH
11 Trần Văn Đạt Chủ tàu KH 96635TS Ủy viên BCH
12 Trần Bảo Chủ tàu KH 94068TS Ủy viên BCH
13 Mai Thành Phúc Chủ tàu KH  96623TS Ủy viên BCH
14 Lê Văn Thơ Chủ tàu KH 96606TS Ủy viên BCH
15 Trần Quang Huỳnh Phòng Kinh tế Nha Trang Ủy viên BCH

 

Ban Chấp hành Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2008 - 2013).

Đại hội Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hoà nhiệm kỳ I kêu gọi tất cả hội viên, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội đề ra.

Văn phòng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  TTTDTT Nha Trang: Tổ chức Hội thi câu cá biển lần 2 - 2008
  Sở thuỷ sản Khánh Hoà thả giống thuỷ sản tái tạo nguồn lợi kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá
  Sở NN&PTNT Khánh Hoà làm việc với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT
  TẬP HUẤN “AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THỦY SẢN”
  Hội nghề cá Khánh Hòa phối hợp với Sở NN&PTNT Khánh Hòa - Tham quan học tập các tỉnh phía Bắc.
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang