Số lượt truy cập:   574818
3 nhóm giải pháp lấy lại “thẻ xanh” của EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 7: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác hải sản của Chính phủ Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 6: Khả năng hợp tác khai thác hải sản với các nước của nghề cá Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 5: Một số quy định xử phạt của các nước đối với tàu nước ngoài vi phạm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 3: Phân định ranh giới biển Việt Nam với các nước khu vực Vịnh Bắc bộ và khu vực biển Tây Nam bộ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 2: Một số điều ngư dân cần biết khi hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 1: Một số quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Yêu cầu các đơn vị đóng tàu đền bù cho ngư dân hơn 45 tỷ đồng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngăn chặn khai thác hải sản 'nhầm' ở vùng biển nước ngoài
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang