Số lượt truy cập:   579838
Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác nghề Rê tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác nghề Vây tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 1/2019 (P2)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác nghề Vây tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T1-2019 (P2)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Công ty TNHH GTS Dương Hùng: Khành thành khu nuôi tôm chất lượng cao không cắt mắt
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Cung phụng” chủ tàu cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Cung phụng” chủ tàu cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang