Số lượt truy cập:   577063
KHỞI NGHIỆP NUÔI TÔM

KHỞI NGHIỆP NUÔI TÔM

Sơ thảo luận chứng kinh tế - kĩ thuật cho dự án nuôi tôm sú công nghiệp trên diện tích 1 ha


1. Sản phẩm và thị trường:

Sản phẩm: Tôm sú (Penaeus monodon) là một nguồn cung cấp chất đạm thực phẩm quí giá.

Thị trường: Thị trường tôm sú được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng trong nhiều năm tới. Các chủ trương và chính sách của nhà nước ta cũng đã nhấn mạnh việc tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm sú.

Hiện nay ở Việt Nam tôm sú được nuôi tại các vùng ven biển Hải Phòng, Nha Trang, Khánh Hoà, Phú khánh, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cà Mau... 

2. Mục tiêu kinh tế - xã hội của dự án:

- Dự án này hy vọng góp phần vào việc phát triển kinh tế chung của cộng đồng, khai thác các tiềm lực tự nhiên (đất đai, nguồn nước, khí hậu...) và nhân lực, tạo thêm công ăn việc làm cho cư dân trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

- áp dụng các thông tin khoa học và kỹ thuật tiên tiến trong dự án, góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất từ quảng canh (phổ biến) có năng suất thấp sang nuôi thâm canh với hiệu quả kinh tế, năng suất cao hơn, đảm bảo sản phẩn được tiêu chuẩn hoá phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của thế giới.

3. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và trang thiết bị:

1. Cơ sở hạ tầng: 01/02/03 ha đất để xây dựng ao nuôi, ao xử  lí, nhà, kho...

2. Trang thiết bị:

- Máy nổ diesel (hoặc điện lưới 2 pha, 3 pha)

- Máy bơm nước

- Hệ thống dẫn nuớc vào, ra

- Máy nén khí tăng cường oxy.

- Hệ thống quạt nước đối lưu trong ao.

- Hệ thống điện thắp sáng

- Các dụng cụ khác

3. An toàn sản xuất và vệ sinh môi truờng:

- An toàn điện: hệ thống điện sử dụng cho máy bơm, hệ thống quạt, thắp sáng... phải được thiết kế đảm bảo an toàn cho người vận hành và những người xung quanh.

- An toàn hoá chất và nhiên liệu: các hoá chất sử dụng trong cải tạo, xử lý ao nuôi và trong quá trình nuôi phải có nguồn gốc, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, môi trường sinh thái, phải được bảo quản, sử dụng đúng qui cách. Cách ly các khu vực chứa nhiên liệu, hoá chất

- An toàn lao động và môi trường: Xây dựng qui trình chăn nuôi và vận hành sản xuất sạch và an toàn cho môi trường, con người. Giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn cho người tham gia sản xuất. đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh cho người lao động để đạt năng suất cao. đào tạo công nhân vận hành thiết bị theo quy trình an toàn công nghiệp, PCCC. Giảm thiểu sự cố trong sản xuất.Kiểm soát và xử lý chặt chẽ nước thải và chất thải rắn, vận hành sản xuất  đúng qiu trình, giảm thiểu thất thoát nguyên vật liệu

An toàn sản phẩm: đảm bảo độ an toàn thực phẩm cho sản phẩm, đảm bảo an toàn và bền vững môi trường sinh thái.

4. Công nghệ:

Nuôi công nghệp (thâm canh), ao, mương được thiết kế và quy hoạch đảm bảo chất lượng nước vào ao nuôi không bị ô nhiễm, sử dụng nguồn nước tự nhiên.

Thời gian nuôi một vụ: 4 tháng, thời gian chuẩn bị ao cho vụ kế tiếp: 1 tháng.

Nguyên liệu:

- Con giống: PL 15, đảm bảo các điều kiện: khoẻ mạnh, không nhiễm các loại bệnh.

- Thức ăn: sử dụng thức ăn công nghiệp dành cho tôm.

Nhiên liệu:   Dầu DO, nhớt vận hành máy nổ

Năng lượng điện:   điện thắp sáng, điện dành cho vận hành thiết bị, máy móc

Nước:   Nước cung cấp cho các ao nuôi: nước tự nhiên, theo nguồn nước mặn/lợ; Nước sinh hoạt

Công nghệ nuôi tôm sú công nghiệp 

Xử lý nước và ao nuôi  
Kiểm dịch

Tôm giống được vận chuyển về trang trại bằng xe đông lạnh

   
 

Cân bằng môi trường của thùng chứa tôm giống bằng nước trong ao nuôi (nhiệt độ, độ mặn...)

   
 

Thả vào ao nuôi

   
Thức ăn, thuốc, chất xử lý môi trường, kiểm tra

Chăm sóc và nuôi dưỡng

   
 

Thu hoạch

 

4. Xây dựng:

 

 

+ Tổ chức và kế hoạch xây dựng:

Diện tích đất được qui hoạch và bố trí  phù hợp với qui trình công nghệ nuôi công nghiệp, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, an toàn lao động, và tiết kiệm mặt bằng. Việc bố trí cao ao nuôi được xem xét đến khả năng luân chuyển và xử lý khi có sự cố.

* Yêu cầu kĩ thuật xây dựng ao:

Hình dạng ao: Ao hình vuông, kích thước: 63m x 63 m = 3969m2

Bờ ao: Bờ ao cao1.5m; độ dốc mái bờ theo tỉ lệ: 1:1

Kế hoạch xây dựng khu trang trại

STT Hạng mục Thời gian thực hiện
1

Khai hoang, chuẩn bị

 10 ngày
2

đào các ao + mương

45 ngày
3

Xây nhà (văn phòng), kho bãi

10 ngày
4

Hàng rào bảo vệ

3 ngày
5

Xử lý nước vào ao nuôi

5 ngày
6

Xử lý ao nuôi

15 ngày
7

Lắp đặt hệ thống cơ khí (quạt, sục khí)

5 ngày
8

Lắp đặt hệ thống điện

2 ngày
9

Lắp đặt hệ thống cấp nước vào các ao nuôi

3 ngày
10

Vận hành thử

1 ngày

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của dự án:

Theo quan điểm bố trí nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả. Trong giai đoạn đầu phân công nhân sự như sau:

- 01 quản lý kiêm kỹ thuật: điều độ công việc, kiểm tra kỹ thuật, thống kê vật tư.

- 02 công nhân trực tiếp.

6. Tài chính: (có giá trị tại thời điểm 6/2001)

Xây dựng cơ bản: 184.500.000 đồng  (không kể tiền mua/ thuê đất)

STT

Hạng mục

Giá thành (đồng)
1 Khai hoang 1 ha

4.500.000

2 Công đào đắp (đào thủ công, đánh bùn)

80.000000

3 Xây cống cấp thoát nước

10.000.000

4 Plastic tấn bờ ao

7.000.000

5 Lưới ngăn cua quanh bờ ao

1.000.000

6 Máy nổ 10 C.V

21.000.000

7 Máy bơm  nước

3.000.000

8 Nhà cửa + chòi  trại

9.500.000

9 Hệ thống cánh quạt nước

30.000.000

10 Hệ thống Oxy đáy

13.500.000

11 Chi phí phát sinh và chi phí khác

5.000.000

        Vốn lưu động nuôi 1 vụ (2 ao): 176,000,000 đồng

STT

Hạng mục

Giá thành (đồng)

1 Thuốc - hoá chất xử lý, vôi... 15,000,000
2 Con giống 15,000,000
3 Tiền nhiên liệu (xăng dầu, nhới, điện) 15,000,000
4 Tiền công (nhân công, quản lí) 20,000,000
5 Thức ăn cho tôm 90,000,000
6 Chi phí sửa chữa, và phụ tùng thiết bị  dự phòng. 9,000,000
7 Chi phí mua ngoài: điện thoại, tư vấn, chuyên chở, bốc dỡ, bán hàng... và các chi phí khác 12,000,000

7. Phân tích hiệu quả kinh tế:

Chi phí nguyên liệu và năng lượng cho  1 vụ  nuôi (3250kg sản phẩm)

Sản phẩm Nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt, điện) Thuốc, hoá chất xử lí, vôi... Con giống Thức ăn
Tôm sú 15.000.000 15.000.000 15.000.000 90.000.000
Bình quân cho 1 vụ:  135.000.000 đ  (Bình quân cho 1 kg sản phẩm: 41.538 đồng/kg)

Năng suất thu hoạch: (Năng suất 2 ao/1 vụ:)

Mật độ: 25 con/m2 220.000 con
Tỉ lệ sống 60% 130.000 con
Trọng lượng tôm trung bình khi thu hoạch 25g/con
Tổng trọng lượng tôm thu hoạch 3250kg
Giá trung bình thị trường 80.000 đ/kg
Tổng doanh thu 260.000.000 đ

 Bản quyền VietLinh

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang