Số lượt truy cập:   572617
New Page 9

HỌ NGHỀ ĐÁNH BẮT CÁ BIỂN

      

       Ở Việt Nam có nhiều loại nghề đánh bắt cá biển, song căn cứ vào nguyên lý đánh bắt chủ động hoặc thụ động có thể ra làm 6 họ nghề: lưới kéo, lưới vây, lưới rê, lưới vó, nghề cố định và nghề câu. 

        Họ lưới kéo 

       Ở nhiều vùng còn gọi nghề lưới kéo là nghề giã hoặc nghề cào, nghề này đánh bắt chủ động nhưng tốn nhiên liệu. 

       Họ nghề này gồm: kéo cá, kéo tôm, kéo moi và nghề te, nghề xiệp (te, xiệp giống lưới kéo nhưng ngư dân dùng gọng lưới đưa miệng lưới về phía trước, dùng sức máy hoặc sức người đưa thuyền đi). 

       Nghề lưới kéo còn gọi theo sức kéo: nghề lưới kéo thủ công, nghề lưới kéo cơ giới, nghề lưới kéo một tàu, nghề lưới kéo hai tàu.

      Đối tượng đánh bắt chủ yếu là các loài cá đáy như: cá phèn, cá lượng, cá mối, cá hồng, cá nục, tôm  

       Họ lưới vây 

       Một số vùng còn gọi là lưới bao hay lưới rút, nghề này đánh bắt chủ động. 

       Họ nghề này gồm: vây rút chì, xăm, chà, rùng, cao, quáttrong đó nghề lưới vây rút chì là nghề tiến bộ nhất, có năng suất khá cao. 

       Đối tượng đánh bắt chủ yếu là: mực, các loài cá cơm, cá lầm, cá trích, cá ngừ, cá bạc má. 

       Họ lưới rê 

       Có nhiều hình thức gọi tên khác nhau: gọi theo kỹ thuật đánh bắt có lưới rê trôi, rê đáy; gọi theo đối tượng đánh bắt có lưới rê thu (ở phía nam lưới rê thu còn gọi là lưới cản), lưới rê gộc, lưới rê bạc má, lưới rê tôm; gọi theo kích thước mắt lưới (ngón tay cho vừa mắt lưới thì gọi là then), ví dụ: lưới then 1, lưới then 2, lưới then 3 

       Nghề này đánh bắt thụ động, lưới trôi theo dòng chảy, cá di cư vướng vào mắt lưới. Hiện nay, nghề này trên thế giới đã không được khuyến kích phát triển. 

        Họ lưới vó 

       Gồm các nghề vó, mành, rớ, đáng chú ý là nghề vó kết hợp ánh sáng có năng suất khá cao. 

       Đối tượng đánh bắt chủ yếu là cá trích, cá nục, cá cơm, cá bạc má. 

        Họ nghề cố định  

        Gồm các nghề đăng, đáy, nò và rớ. Đây là loại nghề đánh bắt không chủ động, song chi phí sản xuất ít và có thể không cần hoặc cần ít nhiên liệu. 

         Đối tượng đánh bắt chủ yếu là tôm, moi và một số loài cá di cư 

         Họ nghề câu

        Gồm có câu vàng, câu tay. Đây là loại nghề có chi phí sản xuất ít, cho năng suất cao, do vậy cần được duy trì, khôi phục và phát triển rộng rãi. Nghề câu có khi còn gọi theo tên đối tượng đánh bắt như câu ngừ, câu mực 

        Đối tượng đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá hồng, cá kẽm, cá dưa, cá trích, cá mập, mực 

                                                                                                        Nguyễn Trọng Bình

Nguồn: Bách khoa thủy sản

Hội Nghề cá Việt Nam

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang