Số lượt truy cập:   575750
GIỚI THIỆU MỘT SỐ VĂN BẢN DO BỘ

GIỚI THIỆU MỘT SỐ VĂN BN DO BỘ NN&PTNT BAN HÀNH

 

Hệ thống các văn bản mới nhất trong năm 2008 (đến ngày 29/4/2008) do Bộ NN&PTNT ban hành trong lĩnh vực phát triển thuỷ sản. Ban biên tập xin giới thiệu một số văn bản quan trọng để đọc giả tham khảo.

 

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

56/2008/QĐ-BNN

29/4/2008

Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

53/2008/QĐ-BNN

21/4/2008

Về việc nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại.

54/2008/CT-BNN

21/4/2008

Về tăng cường công tác quản lý tàu cá, khắc phục tình trạng tàu cá không đăng ký hoạt động trên các vùng nước.

810/QĐ-BNN-CB

14/3/2008

V/v giao quyền sở hữu tác phẩm đoạt giải được chọn làm lô-gô cho các sản phẩm cá Tra Việt Nam và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá sản phẩm cá Tra Việt Nam.

43/2008/QĐ-BNN

11/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia.

38/2008/QĐ-BNN

28/2/2008

Về việc ban hành Danh mục áp mã số HS hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành thuỷ sản.

37/2008/QĐ-BNN

22/2/2008

Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia.

456/QĐ-BNN-NTTS

4/2/2008

V/v Ban hành một số quy định về điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng.

24/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thuỷ sản.

23/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

20/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối.

228/CT-BNN-NTTS

25/1/2008

Về việc phát triển nuôi tôm chân trắng.

06/2008/QĐ-BNN

18/1/2008

V/v bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS được phép lưu hành tại Việt Nam.

237/TB-BNN-VP

10/1/2008

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng tại Hội nghị toàn quốc về “Tổ chức khai thác hải sản hiệu quả, an toàn” tại Đồ Sơn – Hải Phòng.

01/2008/QĐ-BNN

4/1/2008

Quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh.

 

Website của Hội nghề cá Khánh Hoà với địa chỉ: www.khafa.org.vn luôn đăng đầy đủ và chi tiết hệ thống các văn bản do Bộ NN&PTNT ban hành; các tiêu chuẩn của ngành; và hệ thống luật thuỷ sản.
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang