Số lượt truy cập:   576498


Hộ ngư dân nuôi cá chẽm lồng biển đạt hiệu quả
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 07/04/08-11:39:38


Năm 2007, được sự giúp đở hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến ngư Khánh Hòa, ông Nguyễn Thành Phú, cư trú tại khóm 2, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đã thực hiện mô hình nuôi cá chẽm lồmg biển tại vùng biển Hòn Dung thuộc huyện Vạn Ninh. Địa điểm đặt lồng nuôi cá có những đặc điểm sau: Vùng biển kín gió; độ sâu 6m khi thủy triều thấp nhất, đáy biển là sỏi cát, dòng chảy nhẹ có tócc độ 0,3m/gy,biên độ dao động của thủy triều dưới 3m; độ mặn: 30 – 33%0; nước trong sạch, không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, sinh hoạt hoặc sinh vật hữu cơ có hại.

Quy mô mô hình: 60m3 lồmg nuôi. Lồng lưới bằng sợi cước PE 210/9 kích cỡ mắt phù hợp với kích thước cá nuôi (giai đoạn thả giống kích cỡ mắt lưới 2a=1,5cm). Lồng nuôi như lồng bè nuôi tôm hùm, trên bè có một nhà gỗ nhỏ để sinh hoạt và quản lý chăm sóc cá.

Cá Chẽm giống có kích cỡ 4 – 6cm. Cá đồng kích cỡ, khỏe mạnh, không dị tật. Mật độ thả 25 con/m3. Thức ăn sử dụng cho cá là cá tạp  tuơi, băm nhỏ, xay nhuyễn, cắt thành miếng hoặc cho ăn nguyên con tùy vào kích thước miệng cá theo giai đoạn phát triển. Lượng thức ăn hàng ngày trong 2 tháng đầu bằng 10% trọng lượng thân. Sau đó giảm xuống còn bằng từ 5 – 8% trọng lượng thân. Thức ăn đảm bảo tươi tốt, không cho ăn cá bị ươn hoặc cá muối mặn. Hàng ngày chủ mô hình theo dõi các yếu tố môi trường, vệ sinh lồng. Sau thời gian nuôi 2 tháng tiến hành san thưa giảm mật độ cá nuôi, kết hợp phân cá theo kích cỡ để nuôi riêng, tránh cá ăn lẫn nhau. Quá trình nuôi theo báo cáo của chủ mô hình cá đã không phát sinh dịch bệnh do đó không phải sử dụng hóa chất nên chất lượng cá đạt tiêu chuẩn. Thời gian nuôi 8 tháng; trọng lượng bình quân 0,980kg/con; sản lượng 1.120kg; tỉ lệ sống 76%; hệ số thức ăn 7,1

Hiệu quả kinh tế: 

Tổng chi phí

Thành tiền

Tổng thu

Thành tiền

 Mua giống: 1.500 con x 3.000đ/con

4.500.000đ

 Tiền bán cá: 1.120kg x 53.000đ/kg

59.360.000đ

 Lượng thức ăn: 1.120kg x 7,1

7.952kg

 

 

Tiền thức ăn: 7.952kg x 4.000đ/kg

31.808.000đ

 

 

Công lao động:01ng x 8thg x 600.000đ

4.800.000đ

 

 

Khấu hao lồng bè

2.000.000đ

 

 

Nhiên liệu và chi khác

2.000.000đ

 

 

Cộng

45.108.000đ

Cộng

59.360.000đ

Tiền lãi

 

                14.252.000đ

Qua quá trình thực hiện mô hình có thể rút ra một số nhận xét để đảm bảo nuôi có hiệu quả cần lưu ý những vấn đề sau:

 - Chọn con giống tốt, khỏe mạnh, đồng kích cỡ. Mật độ thả nuôi 25 con/m3 là phù hợp. Trong quá trình nuôi cần san thưa giảm mật độ nuôi;

 - Đảm bảo chất lượng và số lượng thức ăn hàng ngày cho cá;

 - Quản lý môi trường lồng nuôi thật tốt, không để môi trường nước biến động  ảnh hưởng đến cá nuôi;

Khi cá nuôi đạt kích cỡ thương phẩm cần thường xuyên theo dõi thị trường để xuất bán vào thời điểm thích hợp.

KS. Vũ Thọ Sơn
Trung tâm Khuyến ngư
CÁC TIN KHÁC
  Đang triển khai giải pháp bảo vệ nguồn lợi rong mơ
  Nuôi vẹm xanh ở đầm Nha Phu
  Đề phòng những biến đổi thời tiết trong nuôi tôm
  Sản xuất thành công giống hàu biển Thái Bình Dương
  Nuôi thành công cá trắm trong ao nước chảy
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang