Số lượt truy cập:   576003


Hội nghị Hội viên năm 2007 - Kết nạp Hội viên mới và Xây dựng kế hoạch hành động KHAFA năm 2008, Chiến lược phát triển giai đoạn 2008 - 2013
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 07/04/08-11:13:50

Ngày 23/11/2007, tại hội trường Sở Thủy sản, KHAFA đã triển khai hội nghị tập huấn trong khuôn khổ dự án hỗ trợ của GCF.


 

Hội nghị triển khai 3 nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của KHAFA trong năm 2007:

- Mặt làm được lớn nhất là đã tranh thủ được nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình BSPS - Hợp phần 3 xây dựng 4 dự án có tài trợ của GCF: (1) Nâng cao năng lực của KHAFA; (2) hỗ trợ Hiệp hội nước mắm Nha Trang; (3) Dịch vụ kiểm tra tôm giống của Công ty TNHH Tiền Phương; (4) thúc đẩy dịch vụđcủa Công ty TNHH Hải Tiến trong NTTS tỉnh Khánh Hòa thiết thực phục vụ cho việc phát triển bền vững ngành Thủy sản trong thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực và vai trò của KHAFA. Đặc biệt, trong đó, dự án của KHAFA đang triển khai có hiệu quả thiết thực.

- Các văn phòng của Tỉnh hội, Thị hội, Huyện hội được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác văn phòng. Hoạt động của văn phòng của Tỉnh hội đi vào nề nếp.

- Vai trò của Hội Nghề cá được tăng cường rõ rệt.     

2. Kết nạp hội viên mới: Tại hội nghị này, KHAFA đã kết nạp 12 hội viên mới, trong đó có 9 hội viên tập thể và 3 hội viên cá nhân, đặc biệt trong đó có Ô. Mai Thành Tâm hộ dịch vụ tôm hùm, cá ngừ đại dương là người tiên phong đột phá vào lĩnh vực khai thác. 

3. Kế hoạch hành động 2008 và Chiến lược phát triển KHAFA giai đoạn 2008 - 2013:

 

- Kế hoạch hành động năm 2008 là phát triển 5-10 hội viên tập thể, thành lập 4 chi hội nuôi cá chẽm tại Cam Ranh, 4 chi hôi nuôi tôm hùm tại Vạn Ninh, củng cố Chi hội tôm sú giống Ninh Hòa, thành lập Huyện hội Ninh Hòa, Thành hội Nha Trang, Huyện hội Cam Lâm; triển khai các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực quản lý; tập trung chỉ đạo và thực hiện các dự án GCF.

- Chiến lược phát triển KHAFA trong giai đoạn 2008 - 2013: (1) Về phát triển hội viên: Thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu lần thứ II (2006 - 2010) đề ra; phấn đấu đến năm 2013, KHAFA trở thành một hội chuyên nghiệp đại diện cho lợi ích của ngư dân, các DNNVV, trên 50% ủy viên Ban Chấp hành là các doanh nhân, hộ cá thể; (2) Về tài chính: Hội phí là nguồn thu lâu dài của KHAFA, thông qua các hoạt động của mình, KHAFA phải chứng minh được việc ngư dân, DNNVV tham gia hội và đóng góp hội phí là vì lợi ích của chính hộ; cung cấp dịch vụ cho hội viên; tìm kiếm nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; nhận hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo quy định; thành lập công ty CP Dịch vụ, Tư vấn Thủy sản.


VP Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Thị hội Cam Ranh, Huyện hội Vạn Ninh tiếp nhận trang thiết bị văn phòng
  Duy trì và phát triển hội viên, đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn thu cho Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa
  Tăng cường mối liên kết với Hội Nghề cá các tỉnh phía Nam – một hướng đi tích cực
  Tình hình hoạt động của Hội Nghề cá TX Cam Ranh 9 tháng đầu năm 2007
  NGHỊ QUYẾT - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HOÀ NHIỆM KỲ II (2006 - 2010)
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang