Số lượt truy cập:   573450


Dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa"
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 05/04/08-05:02:07

Ngày 2/7/2007, Thỏa thuận Hỗ trợ giữa Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF) và Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa (KHAFA) chính thức được phê duyệt.


Dự án: “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa” do tài trợ của GCF có mục tiêu và các hoạt động mong muốn:

 

- Nâng cao tính đại diện của KHAFA với hội viên: Phát triển Website của KHAFA; xúc tiến và marketing các sản phẩm và dịch vụ; xuất bản bản tin hàng quý của KHAFA;

 

- Nâng cao nhận thức của hội viên về Luật Thủy sản và các quy định của Nhà nước; tổ chức Hội thảo nhằm giới thiệu về Luật Thủy sản và các quy định của Nhà nước cho hội viên; phát tờ rơi về các quy định của Nhà nước.

 

- Tăng số lượng hội viên: Tổ chức các hội thảo nhằm giới thiệu vai trò và nhiệm vụ của KHAFA với hội viên, thực hiện chiến dịch phát triển hội viên.

- Tăng cường mạng lưới với các Hiệp hội ở các tỉnh: Tham quan học tập ở phía Nam và phía Bắc, ký kết các biên bản ghi nhớ về hợp tác.

 

- Nâng cao năng lực quản lý của KHAFA: Tập huấn về quản lý Hiệp hội, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của KHAFA, mua sắm các trang thiết bị làm việc, xây dựng một ban thư ký chuyên trách.

 

Thời gian triển khai của dự án là 2 năm (kể từ 2/7/2007).

Cơ chế tài trợ là phía đối tác Việt Nam phải có vốn đối ứng theo tỷ lệ quy định. Đối với dự án của KHAFA có tỷ lệ 25/75 (KHAFA 25%/GCF 75%). Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1.242.196.000 VND. Cơ chế góp vốn đối ứng là theo từng quý.


VP Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa”
  Thể thao Đan Mạch
  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẠNH TRANH TOÀN CẦU (GCF) THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (BSPS) TẠI VIỆT NAM
  Văn học Đan Mạch
  Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Peter Lysholt Hansen thăm một số doanh nghiệp thực hiện dự án GCF
  GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN DANIDA/BSPS/GCF - HP3
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang