Số lượt truy cập:   575087


Khánh Hòa: Sản lượng đánh bắt thủy sản đạt hơn 21.000 tấn
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 03/06/09-09:35:13

Từ đầu năm đến nay, do thời tiết thuận lợi, sản lượng đánh bắt thủy sản toàn tỉnhKhánh Hòa đạt hơn 21.000 tấn, bằng 30% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2008.


Về tình hình khai thác ven bờ, nhìn chung sản lượng không cao do nguồn lợi giảm, tuy nhiên nghề mành, vây cũng đạt được sản lượng tương đối, nhất là các tháng đầu năm. Nghề đầm đăng, sản lượng các đầm đều giảm so với năm trước do ảnh hưởng hoạt động của các nghề ven bờ. Nghề khai thác xa bờ chủ yếu hoạt động ở ngư trường xa, gồm các nghề giã đôi, lưới cản, vây, câu khơi.

Theo website
Viện Nghiên cứu Hải Sản
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  Năm 2009, tiếp tục hỗ trợ vốn cho ngư dân khai thác thủy sản xa bờ
  Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
  Thêm chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp
  Danh bạ điện thoại cơ quan và các đơn vị trực thuộc
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang