Số lượt truy cập:   573209


Tình hình hoạt động của Hội Nghề cá TX Cam Ranh 9 tháng đầu năm 2007
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 04/04/08-08:29:12


      Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Ban Chấp hành Hội Nghề cá Khánh Hòa. Huyện ủy và UBND huyện Cam Ranh, trong 9 tháng đầu năm 2007 Hội Nghề cá TX Cam Ranh đã thực hiện như sau:

Tình hình hoạt động của Hội Nghề cá TX Cam Ranh 9 tháng đầu năm 2007

 - Với sự chỉ đạo của UBND thị xã, sự nỗ lực của ngư dân 6 tháng đầu năm cơ bản đạt được chỉ tiêu, riêng sản lượng tôm sú do điều kiện dịch bệnh và thời tiết nên thả chậm và sản lượng thu hoạch thấp.

 - Công tác phát triển hội viên và phát triển hội:

    Tỉnh hội phối hợp với Thị hội Cam Ranh tổ chức thành công hội thảo nuôi cá chẽm thương phẩm, trên cơ sở đó Thị hội đã tham mưu cho UBND thị xã Cam Ranh chỉ đạo các xã viên biển thành lập các chi hội nuôi cá chẽm; ký kết liên tịch với ngân hàng để giúp vốn cho các chi hội và liên kết với công ty TNHH Hải Tiến để có kế hoạch cung cấp cá chẽm giống cho người nuôi.

  - Phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư Khánh Hòa tổ chức tập huấn, hội thảo hướng dẫn chuyễn giao tiến bộ kỹ thuật cho nông ngư dân: 07 lớp vvề kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm bằng chế phẩm sinh học, phòng trị bệnh tôm hùm, cá biển, kỹ thuâtk khai thác – phồng tránh bão.

    Phương hướng hoạt động của Huyện hội 3 tháng cuối năm 2007

- Vận động bà con nông ngư dân, hội viên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực thủy sản năm 2007.

 

- Công tác phát triển hội: kiện toàn Ban Chấp hành Thị hội; thành lập 3 Chi hội nuôi cá chẽm.

 - Công tác huấn luyện và hội thảo: kết hợp với Trung tâm Khuyến ngư Khánh Hòa và các Chi hội để tập huấn kỹ thuật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và công tác phòng tránh bão.

 - Tiếp nhận các trang thiết bị văn phòng Thị hội do GCF tài trợ.


VP.Thih hội nghề cá Cam Ranh
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  NGHỊ QUYẾT - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HOÀ NHIỆM KỲ II (2006 - 2010)
  Họp ban thường vụ hội nghề cá
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang