Số lượt truy cập:   574369


Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 20/05/09-10:29:53

Ngày 3/12/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị 34/ 2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.


Từ ngày 1-1-2009, tại những nơi đã bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, bắt buộc phải ứng dụng hệ thống thư điện tử vào hoạt động của cơ quan nhà nước bắt đầu từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và từ cấp đơn vị trực thuộc trực tiếp đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

      Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)  về việc tăng cường sử dụng thư điện tử phục vụ công việc. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp; tạo lập hộp thư điện tử cho cơ quan, CBCCVC ( tại những nơi chưa đủ điều kiện, xem xét tạm thời sử dụng hộp thư điện tử miễn phí có tính bảo mật cao), đồng thời tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn bảo đảm cán bộ có thể sử dụng thư điện tử trong công việc. Danh mục địa chỉ thư điện tử phải được công khai chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan.

       Các loại văn bản như lịch công tác, các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, phục vụ các cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo thì thực hiện gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử.

        Những văn bản được chuyển qua hệ thống thư điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan gửi không phải gửi thêm văn bản giấy. Phải tận dụng triệt để hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công, cũng như phải thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của cơ quan để hồi đáp kịp thời thư điện tử của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp. Các Bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện tử của CBCCVC trong công việc và xem xét đưa hoạt động này vào các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng.

      CBCCVC cần sử dụng hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền .gov.vn nếu đã được cấp phát để trao đổi trong công việc và tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.


Website Sở NN & PTNT
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Thêm chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp
  Danh bạ điện thoại cơ quan và các đơn vị trực thuộc
  Kỷ niệm 22 năm thành lập - Trung tâm Nghiên cứu chế tạo tàu cá và thiết bị nay là Viện NCCT Tàu thủy Trường Đại học Nha Trang
  Hội thảo quốc gia: “Tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản dựa trên cộng đồng cho ngư dân quy mô nhỏ”
  Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang