Số lượt truy cập:   573116


NGHỊ QUYẾT - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HOÀ NHIỆM KỲ II (2006 - 2010)
Administrator - - 04/04/08-05:22:32

Đại hội đại biểu Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ II (2006 - 2010) được tổ chức vào ngày 30/6/2006 tại Hội trường Văn phòng Sở Thuỷ sản. Tổng số đại biểu được triệu tập là 80.


Đại hội đã thảo luận và thông qua các Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ I (2001 - 2005) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ I; thảo luận thông qua dự thảo Điều lệ Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II; bầu Ban Kiểm tra; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ II (2006 - 2010).

 

 Đại hội đã nhất trí nhận định: Mặc dù hoạt động của Hội nghề cá tỉnh Khánh Hòa còn nhiều bất cập, song với quyết tâm của các Huyện hội, Thị hội, Chi hội cơ sở các hội viên nông - ngư dân nên hoạt động của Hội có nhiều khởi sắc. Nổi bật trong hoạt động của Tỉnh hội nhiệm kỳ I là tiếp tục kế thừa tổ chức của 2 Hội cũ (Hội nuôi trồng thuỷ sản và Hội Nghề cá), củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức của Hội từ cơ sở tới Tỉnh hội; tổ chức lại sản xuất trong các Chi hội nuôi trồng, sản xuất giống; tăng c­ường công tác đào tạo tập huấn cho hội viên gắn với các mô hình khuyến ngư­; từng bư­ớc kiện toàn tổ chức của Hội ở huyện, thị; hăng hái thi đua sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao cho ngành thủy sản Khánh Hòa. Đại hội cũng đã thẳng thắn phân tích, làm rõ những thiếu sót, đề ra biện pháp khắc phục, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ II. Tập trung vào 4 nhiệm vụ chính như sau: 1- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đã có và phát triển tổ chức mới của Hội theo đà phát triển của sản xuất - kinh doanh của tỉnh với ph­ương châm lấy hiệu quả là chính, làm tới đâu chắc tới đó; 2- Xây dựng Hội thành tổ chức nòng cốt của nông - ngư­ dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, cung cấp các ch­ương trình dịch vụ phục vụ hội viên và doanh nghiệp, đào tạo hội viên tay nghề kỹ thuật và kiến thức quản lý kinh tế và khả năng hội nhập thị trư­ờng; 3- Tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài Hội, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu t­ư, kỹ thuật và công nghệ tiến tiến, gắn sản xuất với tiêu thụ, cùng với TW Hội xúc tiến th­ương mại, xúc tiến xuất khẩu; 4- Ngoài hội phí, bằng các hoạt động sản xuất - kinh doanh, tư­ vấn dịch vụ, Hội chủ động tạo nguồn kinh phí, tăng c­ường cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ, từng bước chuyên nghiệp hoá cán bộ các cấp Hội.

 

Đại hội bầu được 19 Uỷ viên Ban Chấp hành, trong đó có 7 Uỷ viên Ban Thường vụ, ông Võ Thiên Lăng tái đắc cử Chủ tịch Hội.        

        Đại hội đại biểu Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ II kêu gọi tất cả hội viên, ngư dân đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội đề ra.


VP.Hội nghề cá tỉnh KH
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Họp ban thường vụ hội nghề cá
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang