Số lượt truy cập:   574509


Phú Yên: Phát triển nuôi trồng, đầu tư khai thác thủy sản theo hướng hiện đại
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 02/04/09-07:58:55

Thực hiện Nghị quyết 05/TU của Tỉnh ủy Phú Yên về phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đến năm 2010, những năm gần đây, ngành Thủy sản và các địa phương ven biển đã tích cực đầu tư mạnh các chương trình nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản xa bờ.


Qua đó, hàng năm sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác đều tăng cao. Đặc biệt, từ đầu năm 2009 đến nay, nghề khai thác thủy sản được mùa đã góp phần phát triển kinh tế thủy sản, nâng cao đời sống kinh tế của đại bộ phận dân cư vùng ven biển Phú Yên.

NĂNG LỰC KHAI THÁC THỦY SẢN TĂNG TRƯỞNG MẠNH

So với năm 1989, số tàu thuyền của Phú Yên hiện nay tăng lên gần gấp 3 lần, công suất tăng lên gấp 5 lần và sản lượng tăng hơn 150%. Nhiều tàu thuyền công suất lớn được ngư dân đầu tư để đánh bắt hải sản xa bờ, nổi bật là nghề câu cá ngừ đại dương, hiện đã có trên 600 tàu câu cá ngừ đại dương với sản lượng đạt trên dưới 4.000 tấn/năm. Nhờ vậy, nông thôn ven biển Phú Yên đã có sự thay da, đổi thịt. Tính riêng trong năm 2008, chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định (QĐ) 289 của Thủ tướng Chính phủ đã khuyến khích ngư dân tổ chức đánh bắt nên sản lượng khai thác thủy sản đạt 37.141 tấn, vượt 9,1% so với kế hoạch đề ra. Trong đó sản lượng khai thác nước mặn 36.894 tấn, tăng 2,1%; riêng sản lượng cá ngừ đại dương đạt 3.620 tấn. Khai thác tôm hùm giống 550.000 con, cung ứng giống nuôi tôm hùm thịt thương phẩm. Năm 2008 có 7.251 tàu cá đăng ký, trong đó, tàu dưới 40CV: 5.670 chiếc, tàu từ 40CV đến dưới 90CV: 987 chiếc, tàu trên 90CV: 581 chiếc. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS), một số vùng nuôi tôm sú nhiều năm bỏ hoang nay được đưa vào nuôi tôm trở lại, nhờ đó diện tích và sản lượng nuôi tôm nước lợ tăng mạnh so với năm trước (trong đó: sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng gấp 2,4 lần; diện tích nuôi trồng thủy sản 2.352ha tăng 1,2% so năm trước; sản lượng thu hoạch 5.263 tấn, đạt 131,6% kế hoạch, tăng 31,8% so năm trước. Riêng tôm hùm: số lượng lồng nuôi 19.414 lồng, giảm 2,8%, sản lượng thu hoạch 278 tấn giảm 48% so năm 2007...)

Tuy nhiên, thủy sản Phú Yên vẫn còn nhiều mặt hạn chế, cần khắc phục. Đó là, giá nhiên liệu, vật tư tăng cao làm tăng chi phí khai thác, trong khi giá tiêu thụ thủy sản tăng không đáng kể, nên hầu hết các chuyến biển của ngư dân đều thua lỗ. Tuy số lồng, bè tôm hùm thả nuôi mới tăng nhờ giá tôm hùm giống thấp, song tôm hùm tới kỳ thu hoạch giảm nhiều do dịch bệnh “sữa” và thiệt hại bởi lũ lụt. Đây là nguyên nhân chính làm cho giá trị sản xuất thủy sản không đạt kế hoạch đề ra. Bệnh tôm xảy ra do người dân thả nuôi không đúng lịch mùa vụ, thời tiết lạnh kéo dài, tôm giống không được kiểm dịch, môi trường nước không bảo đảm... Khai thác thủy sản chưa phát triển đồng đều giữa các vùng; còn thiếu giải pháp hợp lý để khai thác có hiệu quả tối đa tiềm năng và các nguồn lực, nguồn lợi biển, nhất là câu cá ngừ đại dương… Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghề cá còn nhỏ và thiếu; chế biến hải sản phát triển kém, thị trường tiêu thụ hải sản còn bỏ ngỏ; dịch vụ về hậu cần nghề cá, về kỹ thuật và khoa học - công nghệ… hầu như chưa đáp ứng được.

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Để thực hiện Nghị quyết 05/TU của Tỉnh ủy Phú Yên, thực hiện đạt kế hoạch năm 2009, hiện nay, ngành khẩn trương triển khai thực hiện cụ thể các chương trình, dự án đầu tư cho nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Đối với nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục thực hiện các mô hình nuôi ghép, nuôi luân canh, xen canh, nuôi hữu cơ, nuôi đối tượng mới ở một số vùng nuôi tôm sú kém hiệu quả; chỉ đạo nuôi tôm sú, tôm thẻ đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2009. Ưu tiên đầu tư phát triển các dự án sản xuất giống mới và nuôi thương phẩm theo quy mô công nghiệp; các mô hình nuôi lồng bè trên biển và nuôi lồng bè trên hồ chứa thủy điện, thủy lợi: Sông Hinh, Đồng Tròn, Phú Xuân... Ngành chú trọng công tác kiểm dịch giống, quản lý thức ăn và thuốc thú y thủy sản; phối hợp thực hiện tốt công tác quan trắc cảnh báo môi trường; kiểm soát và phòng chống có hiệu quả dịch bệnh trong NTTS. Đặc biệt, ngành tổ chức sản xuất sản phẩm sạch, giống sạch, xây dựng vùng nuôi an toàn (CoC), triển khai thực hiện quy phạm thực hành NTTS tốt (GAP); xây dựng các mô hình quản lý cộng đồng, các tổ tự quản NTTS, mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ... cùng quản lý, sản xuất, kiểm soát vùng nuôi thông qua quy chế. Trong năm tập trung công tác khuyến ngư và chuyển giao công nghệ sản xuất như: phổ biến kỹ thuật, công nghệ sản xuất giống mới và giống sạch bệnh, công nghệ nuôi thương phẩm không sử dụng thuốc kháng sinh, kiến thức về quản lý môi trường; đặc biệt là triển khai các mô hình nuôi hiệu quả trên cả 3 vùng nước (mặn, lợ, ngọt) nhằm đa dạng hóa vật nuôi tạo điều kiện cho nghề nuôi phát triển bền vững. Đồng thời phối hợp các sở, UBND huyện, thành phố quản lý và thực hiện tốt quy hoạch thủy sản được duyệt, nhất là quản lý đất và mặt nước; tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch và xây dựng mới quy hoạch chi tiết các vùng nuôi tập trung, quy hoạch phát triển một số vùng nuôi thành vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu; ngăn chặn tình trạng phát triển NTTS tự phát làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, sinh thái và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Đối với chế biến và xuất khẩu thủy sản: Ngành chú trọng công tác xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương, tôm hùm, cá cơm khô; công tác thông tin về công nghệ, sản phẩm, giá cả, thị trường tiêu thụ tạo điều kiện cho ngành nghề chế biến thủy sản phát triển. Ngành tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ dầu, tiền mua mới, đóng tàu mới cho ngư dân. Qua đó, vận động, khuyến khích ngư dân đầu tư đóng tàu thuyền lớn khai thác xa bờ, nhất là nghề câu cá ngừ đại dương xuất khẩu; phát triển nghề chế biến hải sản truyền thống và tạo nghề mới như chế biến đồ hộp, surimi cá… Ngành thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản nhằm nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của sản phẩm chế biến thủy sản. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển các Tập đoàn tàu thuyền khai thác thủy sản hiện đại, xây dựng các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đảm bảo tiêu thụ ổn định nguồn nguyên liệu thủy sản cho ngư dân, nhất là có giải pháp thu hút vốn để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhanh chóng mở rộng quy mô bến, cảng cá, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến thủy sản phù hợp với thị trường xuất khẩu mới EU và Mỹ. Ngành đầu tư phát triển diêm nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất muối đạt tiêu chuẩn muối sạch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, góp phần chủ động sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm muối, ổn định đời sống diêm dân.

Mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản trong năm 2009

Sản lượng thủy sản phấn đấu đạt 39.500 tấn; trong đó: sản lượng khai thác khoảng 34.000 tấn, sản lượng NTTS đạt khoảng 5.500 tấn/diện tích 2.500ha; năng lực tàu thuyền tham gia khai thác thủy sản hơn 7.000 chiếc với tổng công suất trên 200.000CV; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 8 triệu USD. Sản lượng muối phấn đấu đạt 18.000 tấn.

Trong quý I/2009, ngành và các địa phương đã vận động nhân dân phát triển diện tích NTTS được khoảng 1.227ha (tăng 13,6% so cùng kỳ); nuôi thủy sản bằng lồng bè được 6.420 lồng (tăng 66,5% so cùng kỳ); sản xuất tôm post được khoảng 230 triệu con… Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 9.972 tấn (tăng 7,1%), trong đó sản lượng cá ngừ đại dương đạt 1.460 tấn (tăng 25,9% so cùng kỳ); khai thác được 800.000 con tôm hùm giống (gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước). Đến nay, ngành đã thực hiện hỗ trợ cho 6.710 tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh với tổng số tiền trên 144 tỉ đồng…

     BIỆN MINH TÂM

Phó Giám đốc phụ trách Sở NN-PTNT Phú Yên


Báo Phú Yên, 31/3/2009
CÁC TIN KHÁC
  Sinh vật biển chết dạt vào bờ, người Nga lo về thảm họa sinh thái
  Kỹ thuật nuôi sò huyết trong ao cho lãi cao
  Đẩy mạnh tiêu thụ thủy sản trong nước
  Hỗ trợ ngư dân làng chai Nghĩa an
  Tổn thất sau khai thác hải sản đến 20%
  Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thuỷ sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2009)
  Cơ hội xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Braxin
  Quảng Ngãi: Trúng mùa cá cơm, ngư dân xã Tịnh Kỳ thu 20 tỉ đồng
  Miền Trung được mùa cá biển
  Cà Mau: Phát triển nuôi cá gắn với thị trường
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang