Số lượt truy cập:   576516


Khai mạc khoá đào tạo cấp chứng chỉ thuyền trưởng hạng nhỏ tàu cá tại Ninh Hoà, Vạn Ninh
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 04/08/11-08:18:21

Thực hiện “Đề án đào tạo và cấp chứng chỉ nghề thuyền trưởng, máy trưởng và nghiệp vụ thuyền viên, thợ máy tàu cá tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2010 - 2015 được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt theo Quyết định số 2740/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hoà.


Ngày 25/7/2011 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Khánh Hoà tiến hành mở lớp đào tạo thuyền trưởng hạng nhỏ tại xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh và P. Ninh Thuỷ, Ninh Hải Thị xã Ninh Hoà trong kế hoạch năm 2011.

 

Đến dự lễ khai mạc khoá học có Ô. Lê Tấn Bản Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Ô. Võ Thiên Lăng Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hoà, Ô. Trần Đức Phú Trưởng Khoa Khai thác Trường Đại học Nha Trang.

Lớp học thuyền trưởng hạng nhỏ tại xã Vạn Thắng có 33 học viên, tại P. Ninh Thuỷ, Ninh Hải có 80 học viên.

Theo KH 244 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà, trong năm 2011 sẽ chiêu sinh 28 lớp với số lượng 980 học viên cho của các huyện, thị, TP ven biển. Kinh phí do Nhà nước đài thọ 100%. Khác với các khoá đào tạo trước đây phần thực hành trên biển chiếm khoảng 50 tổng số giờ của một khoá học.

  

1/ Hình 1: Lễ khai mạc lớp học ở Vạn Ninh 

2/ Hình 2: Lễ khai mạc lớp học tại Ninh Hòa

 

3/Hình 3: Toàn cảnh lớp học tại Vạn Ninh 

 

4/Hình 4: Toàn cảnh lớp học tại Ninh Hòa

 

 


VP Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Đại hội Đại biểu Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà
  Khai mạc khoá đào tạo cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá tại Nha Trang
  Hợp tác với Đài Loan để tiếp cận với lưới đăng công nghiệp Đài Loan
  Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011
  Tổng kết năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011 của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang