Số lượt truy cập:   573169


Họp ban thường vụ hội nghề cá
Administrator - - 28/12/07-04:22:45

Bàn triển khai kế hoạch quý 4 /2007, thông qua nội dung Bản tin Nghề cá Khánh Hòa.


Ngày 8/10/2007 Hội Nghề cá Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Hội Nghề cá tại VP Sở Thủy sản Khánh Hòa để bàn thống nhất kế hoạch triển khai quý 4/2007 của Hội và thông qua các nội dung chính của Bản tin Nghề cá Khánh Hòa.
      Ông Võ Thiên lăng – Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hòa chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã thống nhất các nội dung phát hành Bản tin Nghề cá Khánh Hòa ( số 1 ) và kế hoạch triển khai công tác Hội quý 4/2007 như sau :
1/ Công tác tổ chức xây dựng và phát triển Hội.
    Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội Nghề cá Khánh Hòa theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II. Đặc biệt phát triển cấp Hội cơ sở như Chi hội nuôi tôm hùm lồng, Chi hội nuôi cá chẽm và 1 số ngành nghề khác.
 
2/ Xây dựng và thực hiện các dự án BSPS /DANIDA/HP3 :
-         Nâng cao năng lực của Hội Nghề cá Khánh Hòa.
-         Hỗ trợ Hiệp hội nước mắm Nha Trang.
-         Thúc đẩy các dịch vụ phát triển nuôi trồng thủy sản ở Khánh Hòa của Công ty TNHH Hải Tiến, Tiền Phương.
 
3/ Phát hành Bản tin Nghề cá Khánh Hòa – Bản tin số 1 ( tháng 10/2007 và bản tin số 2 vào cuối tháng 12/2007 )
 
4/ Tổ chức tập huấn, hội thảo :        
-         Tổ chức tập huấn “ Duy trì và Phát triển hội viên, đấy mạnh hoạt động tạo nguồn thu cho Hội ”
-         Tham gia các Hội thảo về bệnh tôm hùm, hội thảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hội thảo thuộc chương trình BSPS/HP1 và các cơ quan đơn vị tổ chức.
Nguyển Trương Huỳnh – Thư ký Hội Nghề cá.

CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang