Số lượt truy cập:   575152


Một số văn bản có liên quan đến Luật IUU của EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 16/12/09-10:35:49

Dưới đây là một số văn bản có liên quan đến Luật IUU của EU như: Quyết định số 3477/QĐ-BNN; Qui định số 1005/2008 của EC; Thông tư số 63/2009/TT-BNNPTNT; Nghị định 123/2006/NĐ-CP; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN;...


1. Quyết định số 3477/QĐ-BNN ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

    V/v Ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

 

2. Qui định số 1005/2008 ngày 29/09/2008 của hội đồng Châu Âu (ec)

    Về thiết lập hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, và không theo quy định

 

3. Thông tư số 63/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009 của Bộ NN&PTNT

    Qui định thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

 

4. Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ

   Về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

 

5. Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT

    Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

 

6. Quy định chi tiết kỹ thuật EC số 1010/2009, ngày 22/10/2009 Ủy ban Châu Âu (EC) thực hiện Quy định IUU

(tải Bản dịch của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đây)

Quy định chi tiết các nguyên tắc triển khai Quy định của Hội đồng EC số 1005/2008, Về thiết lập một hệ thống trong phạm vi Cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được quy định.

 

7. Sổ tay hướng dẫn thực hành quy định IUU của EC

(tải về bản dịch của Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đây)

 

8. Danh mục mã số hải quan của EC đối với Thủy sản và sản phẩm thủy sản (Combined Nomenclature-CN)

 

9. Quyết định số 3720/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 30/12/2008 của Bộ NN&PTNT

    Ban hành phụ lục thay thế Phụ lục số 1, 2a, 2b tại Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

 

 

VP Tỉnh hội

CÁC TIN KHÁC
  Các lô hàng cá tra được thông quan nếu có Giấy chứng nhận chất lượng, ATVSTP
  200 tấn hải sản được chứng nhận đủ điều kiện vào EU
  Tài liệu hướng dẫn triển khai Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu
  3 tuần triển khai quy chế IUU - nảy sinh nhiều bất cập!
  Các câu hỏi thường gặp về luật IUU
  Khởi động việc thực hiện Quy định IUU của EU
  Điều gì sẽ xảy ra khi Luật IUU của EU có hiệu lực?
  Sắp có Quy chế Chứng nhận thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để thực hiện quy định IUU
  Thực hiện luật IUU cho ngành thủy sản Việt Nam: Nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng
  Quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp của Liên minh Châu Âu
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang