Số lượt truy cập:   572804
KÝ KẾT THỎA THUẬN TÀI TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH BSPS - DANIDA - HỢP PHẦN 3
Hội Nghề cá Khánh Hòa
5 giờ chiều ngày 7/10/2008, tại Khách sạn Yasaka - Sài Gòn, Nha Trang đã diễn ra buổi lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ cho 5 doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.
-------------------------------------------------------------------------------------
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: “ NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HÒA”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
HỖ TRỢ CỦA GCF CÓ Ý NGHĨA TO LỚN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHÁNH HÒA
Hội Nghề cá Khánh Hòa
GCF (Global Competitiveness Faclity for Vietnamese Enterprises) - Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam hiện đang triển khai các dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại 4 tỉnh là Hà Tây, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Trong lĩnh vực thủy sản nói riêng, GCF đó ký thỏa thuận tài trợ với một số doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, hai doanh nghiệp đầu tiên là Công ty TNHH Hải Tiến, Công ty TNHH Tiền Phương.
-------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu dự án: “Phát triển dịch vụ kiểm tra tôm giống ở tỉnh Khánh Hòa”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hội thảo thông tin Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho doanh nghiệp (GCF)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Sáng ngày 29/10/2007, tại Khách sạn Xanh, số 6 Hùng Vương TP Nha Trang, Đại Sứ quán Đan Mạch cùng với UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức “Hội thảo thông tin Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho doanh nghiệp (GCF)”.
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa"
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Ngày 2/7/2007, Thỏa thuận Hỗ trợ giữa Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF) và Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa (KHAFA) chính thức được phê duyệt.
-------------------------------------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN DANIDA/BSPS/GCF - HP3
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Chương trình Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp (BSPS - Business Sector Program Support) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch DANIDA - Danish International Development Assitance tài trợ đã được ký từ đầu năm 2006 với sự tham gia của một số Bộ, Ban, Ngành và địa phương.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang