Số lượt truy cập:   575613
Một số văn bản có liên quan đến Luật IUU của EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Dưới đây là một số văn bản có liên quan đến Luật IUU của EU như: Quyết định số 3477/QĐ-BNN; Qui định số 1005/2008 của EC; Thông tư số 63/2009/TT-BNNPTNT; Nghị định 123/2006/NĐ-CP; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN;...
-------------------------------------------------------------------------------------
Khởi động việc thực hiện Quy định IUU của EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Triển khai thực hiện Quyết định số 3477/QĐ-BNN ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v Ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, ngày 14/12/2009 tại thành phố Tuy Hòa, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai thực hiện Quy chế chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào thị trường Châu Âu”.
-------------------------------------------------------------------------------------
Điều gì sẽ xảy ra khi Luật IUU của EU có hiệu lực?
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Luật IUU (illegal, unrepored, unregulated fishing) của EU có hiệu lực vào 1/1/2010. IUU là viết tắt của các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo qui định ban hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ mọi hoạt động đánh bắt cá dưới các hình thức này.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sắp có Quy chế Chứng nhận thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để thực hiện quy định IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thực hiện luật IUU cho ngành thủy sản Việt Nam: Nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Từ 1/1/2010 tới EU sẽ áp dụng luật IUU về đánh bắt thủy sản, đây là trở ngại lớn nhất cho các doanh nghiệp hải sản Việt Nam khi xuất khẩu hàng qua EU.
-------------------------------------------------------------------------------------
Quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp của Liên minh Châu Âu
Hội Nghề cá Khánh Hòa
IUU là tên viết tắt của các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (illegal, unreported and unregulated fishing). Quy định về IUU được Liên minh châu Âu (EU) ban hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ mọi hoạt động đánh bắt cá dưới các hình thức này.
-------------------------------------------------------------------------------------
ẢNH HƯỞNG CỦA IUU TỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhất định khi Quy định 1005/2008 của Ủy ban châu Âu (EC) có hiệu lực (ngày 1/1/2010).
-------------------------------------------------------------------------------------
EU phê duyệt những quy định IUU mới
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Ngày 27/10/2009, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phê duyệt các quy định mới nhằm xóa bỏ hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các nguồn nước của Liên minh Châu Âu (EU) sau khi nhận được ý kiến tán thành của Ủy ban Nghề cá và Nuôi trồng thủy sản trong tháng 9/2009.
-------------------------------------------------------------------------------------
Xuất khẩu thủy sản sang EU: Đối mặt khó khăn mới
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Từ 1/1/2010, thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để xuất được vào EU phải có chứng nhận tên tàu khai thác, vùng biển khai thác, sử dụng ngư cụ khai thác an toàn…
-------------------------------------------------------------------------------------
Qui định IUU sẽ có hiệu lực thi hành
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Qui định số 1005/2008 ngày 29/9/2008 của Hội đồng Liên minh Châu Âu (EC) về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (Qui định IUU) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. Qui định này có tác động rất lớn đến ngành thủy sản của Việt Nam từ chính sách, hệ thống quản lý, các doanh nghiệp đến ngư dân.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang