Số lượt truy cập:   576925
46 ngày nữa sẽ áp dụng quy định IUU của EU.
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Chỉ còn 46 ngày nữa là đến thời hạn áp dụng quy định số 1005/2008 của EU (gọi tắt quy định IUU - illegal, unreported and unregulated fishing) về thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xoá bỏ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
-------------------------------------------------------------------------------------
Qui định IUU của EU là trở ngại lớn cho nhiều doanh nghiệp thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Doanh nghiệp sẽ khó khăn rất nhiều khi EU bắt đầu áp dụng rào cản mới này, Bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản Bình Định (BIDIFISCO) cho biết khi nói đến yêu cầu mới về chứng nhận xuất xứ cho thủy sản khai thác nhập khẩu vào thị trường EU sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang