Số lượt truy cập:   578440
Chấn chỉnh việc xác nhận, chứng nhận sản phẩm khai thác
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Đánh giá hiệu quả sử dụng đèn led trong khai thác thủy sản nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngư dân phải treo cờ Tổ quốc khi ra khơi đánh bắt hải sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Độc đáo nghề câu kiều
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Làng câu cá ngừ đại dương kiếm 1.000 tỷ mỗi năm ở miền Trung
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
"Thẻ vàng" và cả sinh mạng (P2): NGƯ DÂN VI PHẠM KHUYÊN BẠN CHÀI
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khắc phục cao nhất 4 khuyến nghị của EC
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hạn ngạch bất cập, ngư dân than khó
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Thẻ vàng” và cả sinh mạng (Phần cuối): CHỐT CHẶN CỬA BIỂN
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang