Số lượt truy cập:   574493
Đà Nẵng tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy, hải sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thuê tàu 67 ra khơi, ngư dân Quỳnh Lưu thu nhập hàng trăm triệu đồng/chuyến
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khánh Hòa hướng nuôi biển bền vững
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG (Phần 3)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2018
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Cận cảnh đánh bắt cá linh mùa lũ ở miền Tây
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG - PHẦN 2
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG - PHẦN 1
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thông tư 12 và cơ chế “đổi chủ cho tàu”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang