Số lượt truy cập:   576453
Tổn thất sau khai thác hải sản đến 20%
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Vấn nạn tàu giã cào “cày xới” biển ven bờ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hội Nghề cá Việt Nam: Bổ nhiệm và phân công lại nhân sự
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Indonesia bắt giữ 3 tàu cá Khánh Hòa đang hành nghề trên vùng biển Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tổn thất sau khai thác hải sản đến 20%
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Cá ngừ Việt Nam trông chờ thị trường EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Vấn nạn tàu giã cào “cày xới” biển ven bờ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngư dân Bình Định vững tin bám biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Phạt nặng vì khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng tối trong khắc phục “thẻ vàng” IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang