Số lượt truy cập:   573461
Đánh gia hiệu quả sử dụng đèn led trong khai thác nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Sinh vật biển chết dạt vào bờ, người Nga lo về thảm họa sinh thái
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỹ thuật nuôi sò huyết trong ao cho lãi cao
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Đẩy mạnh tiêu thụ thủy sản trong nước
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hỗ trợ ngư dân làng chai Nghĩa an
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tổn thất sau khai thác hải sản đến 20%
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Lạm bàn về đánh bắt ca IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thừa Thiên Huế hướng đến khai thác khép kín
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bất cập nhân lực nghề cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thay đổi sinh kế ngư dân nhìn từ vốn
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang