Số lượt truy cập:   577364
Ngư dân Bình Định vững tin bám biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Phạt nặng vì khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng tối trong khắc phục “thẻ vàng” IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Trăn trở nghề khai thác cá ngừ đại dương
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khai thác trái phép thủy sản vẫn liên tiếp xảy ra
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khánh Hòa định hướng nuôi biển công nghiệp
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Ngành NN-PTNT Khánh Hòa đang khuyến khích, định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp, áp dụng công nghệ kiểu nuôi Na Uy.
-------------------------------------------------------------------------------------
“Nốt trầm” cá tra 2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thủy sản thế giới 2020: Sản lượng tăng, giá giảm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ vọng xuất khẩu năm 2020
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Đẩy mạnh xây dựng nghề cá Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang